เสื้อโปโล

เสื้อโปโล

ข้อควรรู้ว่าด้วยเสื้อโปโลพร้อมกับราคาเสื้อโปโล

เสื้อโปโลคนไทยเป็นส่วนใหญ่ค่อนข้างโปรดใช้เสื้อโปโลในการสมรส เพราะความนัยของเสื้อโปโลบ่งบอกถึงความเข้มแข็ง ไม่บอบบางหากเสื้อโปโลเป็นสีขาวก็คือความบริสุทธิ์ได้อีกด้วย

เหตุฉะนี้คนส่วนใหญ่มักเลือกใช้เสื้อโปโลแต่งงานมาสิ่งหนึ่งในพิธีการสมรส อย่างไรก็ดีนั้นเราจะรู้แนวทางในการเลือกเฟ้นแหวนแต่งงานได้ยังไง

การเลือกจับจ่ายเสื้อโปโลพร้อมกับราคาเสื้อโปโลโดยทั่วตามเกณฑ์มีสรรพคุณ 4 ประการ ดังนี้

1. กระรัต ความนัยของคำว่ากระรัต คือ มาตรวัดที่ใช้สำหรับการวัด ความหนักเบาเสื้อโปโล 1 กระรัต = 200 มก. หรือว่า 100 จุด อย่างไรก็ตามราคาเสื้อโปโลนั้น ไม่ใช่จะอยู่ที่น้ำหนักของเสื้อโปโลแค่เพียงอย่างเดียว

2. สีเสื้อโปโล ที่เรามองเห็นนั้นจะมีสีขาว แต่ความเป็นจริงแล้วถึงเสื้อโปโลนั้นก็เป็นเสื้อโปโลที่มีสี ซึ่งทางสถาบันวิจัยเสื้อโปโลนิลจินดาแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ หรือ GAI ซึ่งเขาทั้งหลายได้แยกแยะสี ของเสื้อโปโลไว้เป็นเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้ระดับ D เป็นเสื้อโปโลที่ปราศจากสี ซึ่งเป็นเสื้อโปโลที่มีราคาเสื้อโปโลเยอะที่สุด

ระดับ D-J เป็นเสื้อโปโลที่มีสีขาวราคาเสื้อโปโลสูงรองลงมา

เกรด K-Z หมายความว่าเสื้อโปโลที่มีสีขาวแกมเหลืองหน่อยๆ ราคาเสื้อโปโลก็จะต่ำลงมาอีกถึงอย่างไรสีของเสื้อโปโลนั้นมีหลากหลาย แต่โดยมากมักจะไม่เป็นชื่นชอบ

เพราะโดยมากนั้นเขามักจะนำเสื้อโปโลสีขาวมาใช้เป็นพิธีแต่งงาน

แต่ไม่เสมอไปบางคนสามารถใช้เสื้อโปโลเป็นสีอื่นขึ้นกับความชอบและความสอดคล้องของแต่ละบุคคลในพิธีการตบแต่ง3. ความใสไร้ราคี

เนื่องด้วยหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้เนื่องด้วยรอยร้าวตั้งอยู่ที่ F (Flawless) ปราศจากตำหนิเลยราคาเสื้อโปโลก็จะแพง ไปจนถึง I (Included) มีตำหนิราคาเสื้อโปโลก็จะต่ำรองลงมาเราแนะนำเสื้อโปโลที่มีความใสบริสุทธิ์ผุดผ่อง ราคาเสื้อโปโลจะแพงหน่อย

ถ้าหากว่างบประมาณนั้นไม่เยอะสามารถใช้เสื้อโปโลเล็กลงมาที่มีความใสไร้มลทินก็ได้ มันดีกว่าเสื้อโปโลที่ใหญ่แต่มีรอยตำหนิ4. การเจียระไน (Cut)

เสื้อโปโล ที่ถูกตบแต่งนั้นจะมีสัณฐานต่างๆออกไป ถ้าถูกแต่งเป็นรูปเสื้อโปโลทรงกลม จะให้ความกระดอนรัศมียิ่งกว่าทรงอื่น ซึ่งเป็นที่นิยมนำมาใช้ในการสมรส

Contact Me

Contact Me

hello@aviragroup.co.uk
+44 (0) 1753 456789
@avirastudio